Hypotheekbescheiden: leg ze vast klaar

Op het moment dat je besloten hebt een huis te kopen moet je, in de meeste gevallen, een hypotheek afsluiten. Dit traject kan veel tijd in beslag nemen. Zelf kun je ook invloed uitoefenen op de tijd die het afsluiten van een hypotheek kost.

Hypotheekbescheiden

Banken willen zekerheid en willen het risico van de geldlening zo ver mogelijk verminderen. Om die reden vragen de meeste banken jou om documenten aan te leveren. Deze documenten worden ook wel hypotheekbescheiden genoemd.

Checklist Hypotheekbescheiden

Als je een bod hebt gedaan op de woning onder voorbehoud van financiering en vervolgens het koopcontract hebt getekend, zorg er dan voor dat je deze hypotheekdocumenten alvast paraat hebt. Dit kan ervoor zorgen dat de benodigde tijd voor het afsluiten van een hypotheek verminderd wordt.

De meest voorkomende hypotheekbescheiden zijn:

  • Werkgeversverklaring (origineel) (indien nodig intentieverklaring);
  • Meest recente loonstrook;
  • Pensioenbescheiden(indien nodig);
  • Bankafschrift met loonbijschrijving;
  • Kopie Geldige identiteitsbewijzen;
  • Koopovereenkomst;
  • Overzicht lopende verplichtingen (Leningen, Kredieten, DUO);
  • Taxatierapport.

 • Werkgeversverklaring (origineel) (indien nodig intentieverklaring)

  Dit is een verklaring van uw werkgever waarin jouw inkomenssituatie wordt toegelicht. Houd er rekening mee dat je een werkgeversverklaring van NHG invult, hierdoor wordt de kans op vertragingen kleiner. Vergeet niet de bedrijfsstempel te plaatsen en alles met blauw in te vullen.

  Meest recente loonstrook

  Voor het vaststellen van uw inkomen vraagt de bank je de meest recente loonstrook aan te leveren.

  Pensioenbescheiden(indien nodig)

  Als je ouder bent dan 55 wordt er ook naar je meest recente pensioenopgaaf gevraagd.

  Bankafschrift met loonbijschrijving

  Voor een extra bevestiging van je loon vragen een aantal hypotheekverstrekkers naast je loonstrook ook om een kopie van het meest recente bankafschrift met daarop de beschrijving van het salaris. Deze bijschrijving zou overeen moeten komen met het bedrag op je loonstrook.

  Kopie geldige legitimatiebewijzen

  Je legitimatiebewijzen moeten in ieder geval op de dag van passeren nog geldig zijn, dus let hier goed op. Je kunt zowel een identiteitskaart als een paspoort gebruiken; een rijbewijs wordt in dit geval niet als geldig bevonden.

  Koopovereenkomst

  Kopie van de, door alle partijen, ondertekende (voorlopige) koopovereenkomst.

  Overzicht lopende verplichtingen (Leningen, Kredieten, DUO)

  Taxatierapport

  Je woning wordt bij een hypotheek als onderpand gegeven. Om deze reden willen de banken een taxatierapport van de betreffende woning. Dit rapport mag maximaal zes maanden oud zijn en moet worden uitgebracht door een onafhankelijk taxateur.
  [space]
  [share_buttons]
  Neem gerust contact op met Hypotheeksteun voor meer informatie over het afsluiten van een hypotheek.