In 2017 vinden er weer belangrijke financiële veranderingen plaats zoals de maximale hypotheekverstrekking, NHG-normen en hypotheekrenteaftrek.

1.Maximale hypotheek

Ook in 2017 daalt de maximale hypotheekverstrekking op basis van woningwaarde weer met een procentpunt naar 101%. Dit betekent dat een groter deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen gefinancierd moet worden.
Mede dankzij de lage rentestanden zijn voor 2017 zijn de financieringslastpercentages weer aangepast. Dit betekent dat er ten opzichte van 2016 meer of minder hypotheek verkregen kan worden. Daarnaast wordt het tweede inkomen voor 60% meegeteld in plaats van 50%. Het toets-inkomen wordt voor tweeverdieners dus hoger. Of je hierdoor ook meer kunt lenen is ook afhankelijk van de hypotheekrente waarmee getoetst wordt.

2. Hypotheekrenteaftrek daalt

De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2014 afgebouwd met 0,5 procent per jaar. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50%. Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een bruto jaarinkomen boven de € 67.072.

3. NHG


Per 1 januari gaat de maximale koopsom van een woning die met Nationale Hypotheekgarantie kan worden gefinancierd omhoog. Momenteel is de koopsom van een woning gefinancierd met NHG maximaal €231.132. Dit wordt in 2017 maximaal €245.000. Hierdoor krijgen huizenkopers 6% meer ruimte om een woning met NHG te financieren.

In 2009 werd vanwege de slechte situatie op de woningmarkt de maximale hypotheeksom met NHG als tijdelijke crisimaatregel verhoogd naar €350.000. Vanaf 2012 werd de grens vervolgens weer afgebouwd tot €245.000 in 2016. Omdat NHG standaard 6% bijkomende kosten meerekent, komt de maximale koopsom uit op €231.132 (€245.000 *(100/106).

Deze berekening verandert vanaf 2017. Vanaf dan wordt de maximale koopsom met NHG bepaald door de gemiddelde woningwaarde. Die is nu vastgesteld op €245.000.

Huizenkopers kunnen in 2017 dus woningen met een koopsom tot €245.000 met NHG financieren, terwijl dat dit jaar slechts tot €231.132 mogelijk is. Er moeten wel weer meer eigen middelen ingebracht worden.

4. WOZ-waarden openbaar

Korte tijd geleden gaf minister Plasterk het startsein voor wozwaardeloket.nl. Als jouw gemeente aan de verplichting heeft voldaan om haar gegevens publiek inzichtelijk te maken, kun je hierop de WOZ-waarde van jouw woning zien. Per 1 oktober 2016 moesten de WOZ-waarden openbaar zijn, echter niet elke gemeente heeft deze deadline gehaald.

5. Nieuwe combinatielening naast starterslening

In aangepaste vorm blijft de starterslening bestaan. Hypotheken moeten per 1 januari 2013 verplicht worden afgelost om het recht op hypotheekrenteaftrek te behouden, maar de starterslening werd hier drie jaar voor uitgesloten. Op 31 december 2016 stopt deze uitzondering. Om onder de nieuwe regels door te kunnen gaan is de ‘combinatielening’ bedacht, die de starter aangaat naast de starterslening. Uit die lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald.

6. Extra mogelijkheden vrijstelling kapitaalverzekering

Er zijn met ingang van 2017 twee extra mogelijkheden om de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning af te kopen zonder dat u hiervoor belasting hoeft te betalen. Voordat er vijftien tot twintig jaar premie is betaald kan dit nog. Wel blijft het aflossen van de eigenwoningschuld verplicht. De regel geldt:

  • Als je de woning verkoopt terwijl je al een nieuwe woning hebt verkocht;
  • Als de gemeente je schuldhulpverlening biedt of als je financiële problemen hebt en daardoor de woonlasten niet meer kunt betalen.

 • 7. Schenkingsvrijstelling naar €100.000

  De schenkingsvrijstelling gaat per 1 januari omhoog van €53.016 naar €100.000. Het bedrag moet besteed worden aan de eigen woning of aan de aflossing van de hypotheek- of restschuld.

  8. Maatregelen duurzame energie


  In 2017 betaal je als gemiddeld gezin via je energierekening ruim €60 aan opslag voor duurzame energie. De verwachting is dat dit bedrag verder omhoog gaat tot €227 in 2023. In 2016 zijn de kosten voor de opslag ongeveer €40 per gezin.

  Overweeg je een “nul-op-de-meterwoning” te kopen? Dan mag je in 2017 een bedrag van €25.000 optellen bij de maximale hypotheek die je op basis van je inkomen kunt krijgen. Dat is €2.000 minder dan in 2016.

  9. Vermogensrendementsheffing vrijstelling

  In 2017 mag je per persoon €25.000 aan vermogen bezitten zonder dat je hiervoor vermogensbelasting hoeft te betalen. In 2016 lag die grens nog op €24.437 per persoon. Over het vermogen boven deze grens betaal je tot en met 2016 1,2% belasting.

  10. Aftrek voor onderhoudskosten rijksmonumenten vervalt

  In het Belastingplan voor 2017 is voorgesteld om de aftrek voor onderhoud van monumentenpanden per 2017 volledig af te schaffen. Er wordt voor 2017 en 2018 nog wel een overgangsregeling uitgewerkt in de vorm van een tijdelijke subsidieregeling.