De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is populairder dan ooit. Logisch, want de huizenprijzen dalen nog steeds en bij gedwongen verkoop heeft niemand zin in een restschuld. In 2012 klopten ruim 2550 huishoudens met een NHG hypotheek aan bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen met een aanvraag voor garantiestelling voor hun restschuld bij gedwongen verkoop. Een jaar eerder meldden zich slechts 1439 huishoudens voor een garantiestelling, een stijging van maar liefst 78 procent.

Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, dat garant staat bij alle NHG hypotheken in geval van een restschuld bij gedwongen verkoop. Directeur Karel Schiffer geeft aan rekening te houden met een nog hoger aantal aanvragen.

NHG enorm populair.

Dat de NHG nog altijd enorm populair is blijkt wel uit het hoge aantal gezinnen dat kiest voor een woning aankoop met NHG hypotheek. Tot nu toe kozen in 2012 al 68.200 voor een NHG hypotheek, dit is bijna 90 procent van alle woning met een waarde beneden de 320.000 euro. In verband met veranderde regelgeving worden er steeds minder NHG hypotheken aangevraagd voor woningverbetering. Dit is zorgelijk voor de kwaliteit van de woningen volgens het waarborgfonds.

Verwaarlozing woning

Niet ieder huis met een NHG hypotheek wordt direct verwaarloosd, maar opknapbeurten worden wel sneller uitgesteld. Dit is een risico voor het Waarborgfonds omdat hierdoor woningen minder waard worden maar uiteindelijk ook voor de huizenbezitter. Wanneer huizenbezitters daadwerkelijk de woning met NHG hypotheek hebben verwaarloosd dan volgt er een eindafrekening. “Bewoners hebben dan te weinig gedaan om gedwongen verkoop te voorkomen en wij zullen niet garant staan voor de restschuld” aldus Schiffer. Natuurlijk wordt hier wel onderscheid gemaakt tussen verwaarlozing en achterstallig onderhoud.