De Europese Commissie adviseert Nederland indringend de hypotheekrente aftrek geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Dat staat in een advies dat de Commissie vandaag bekend zal maken.

De Commissie waarschuwt voor de hoge huizenprijzen in Nederland, die mede het gevolg zijn van de aftrekbaarheid bij de belastingen van de hypotheekrente. Om een implosie van de huizenmarkt – zoals in Spanje en Ierland – te voorkomen, adviseert de Commissie stapsgewijs een eind te maken aan de ‘gunstige fiscale behandeling’ van hypotheken. In het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie wordt alleen de aftrek afgeschaft van nieuwe, aflossingsvrije hypotheken.

Verder wil de Commissie dat huurders een huur gaan betalen die in lijn ligt met hun inkomen. Dat moet het ‘scheefwonen’ tegengaan. De Nederlandse eurocommissaris Kroes (Digitale Agenda) staat volgens betrokken EU-ambtenaren volledig achter de aanbevelingen voor Nederland.

Alle 27 EU-landen krijgen vandaag een advies van de Commissie over wat er beter moet met hun economie en begroting. België krijgt de aanbeveling de wettelijk verankerde inflatieaanpassing van de lonen te versoepelen. Het land wordt te duur en dat verzwakt zijn concurrentiepositie.

De landenspecifieke adviezen van Brussel zijn een nieuw middel om te voorkomen dat lidstaten financieel ontsporen. De regeringsleiders moeten de aanbevelingen in juni goedkeuren. Voert een land ze vervolgens niet uit, dan kan de Commissie uiteindelijk met sancties komen.

Naast de aanbevelingen per land presenteert de Commissie een oordeel voor de EU als geheel. Daarin staat dat de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar worden, zeggen betrokkenen. De groei keert voorzichtig terug, de financieringstekorten dalen en waar nodig verlagen landen hun lonen (Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland) of verhogen ze die juist (Duitsland).

© ANP