Veranderingen voor woningbezitters

Uit de recente plannen die tijdens Prinsjesdag 2018 zijn gepubliceerd blijkt dat de hypotheekrenteaftrek nog verder wordt ingeperkt.

Aftrek vanuit de hoogste schijf in de komende jaren.

Op dit moment geldt een afbouwtraject van 0,5% per jaar. Vanaf 2020 wordt de afbouw versneld. Voor het jaar 2020 geldt er een aftrekbeperking van 4,5% ten opzichte van het dan geldende hoogste tarief van 50,5% (oftewel aftrekbaar tegen 46%). De hypotheekrenteaftrek daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 het basistarief van 37,05% is bereikt.

Lagere eigenwoningforfait

De opbrengst van de versnelde afbouw van het aftrektarief voor kosten in verband met de eigen woning wordt gebruikt om het percentage van het eigenwoningforfait in jaarlijkse stappen te verlagen met 0,5%.

Het doel is om uiteindelijk het huidige percentage van 0,70% te verlagen naar 0,45% in 2023. Dit geldt voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000. Voor woningen met een hogere WOZ-waarde blijft het eigenwoningforfait 2,35%. Het percentage van 2,35% noemt men ook wel de villatax.

Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen)

De Wet Hillen, oftewel de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld is in het verleden ingevoerd om het aflossen op de hypotheek te bevorderen. De wet Hillen wordt met ingang van 2019 geleidelijk afgeschaft.

Eigenwoningbezitters die hun hypotheek (bijna) helemaal hebben afgelost, betalen voortaan ook inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait. De afschaffing van de wet Hillen vindt geleidelijk plaats, namelijk over dertig jaar. Dit betekent dat de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld ieder jaar met 1/30 deel afneemt.