Terug

Wat is een spaarhypotheek?

De spaarhypotheek is een verbeterde versie van de traditionele levenhypotheek. De spaarhypotheek dankt zijn populariteit vooral aan het feit dat de onzekerheid rond de hoogte van de uitkering is weggenomen:

 • Het verzekerd bedrag is bij de spaarhypotheek altijd gelijk aan de hypotheekschuld. Het gehele bedrag wordt gegarandeerd;
 • Bij tussentijdse beëindiging krijg je het volledige kapitaal uitgekeerd dat met het spaardeel is opgebouwd. Wel heb je dan te maken met verkapte afkoopkosten.
 • Een verhoging van de hypotheekrente wordt deels gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie. Deze constructie leidt ertoe dat de lasten gedurende de looptijd van de hypotheek een stuk stabieler zijn dan bij andere hypotheekvormen.

Spaarhypotheek

Het fiscale voordeel van de traditionele levenhypotheek geldt natuurlijk ook voor de spaarhypotheek. Door de koppeling van hypotheek- en spaarrente is een spaarhypotheek vooral gunstig bij een hoge hypotheekrente. Wie eenmaal voor een spaarhypotheek bij een bepaalde maatschappij heeft gekozen, zit hieraan voor de rest van de looptijd vast. Overstappen naar een andere geldgever is wel mogelijk, maar uit financieel oogpunt niet verstandig. Wel zijn lagere lasten mogelijk als je overstapt op een beleggingshypotheek of aflossingsvrije hypotheek. Kort samengevat heeft de spaarhypotheek de volgende kenmerken:

 • Niet aflossen tijdens looptijd;
 • Vrij stabiele bruto en netto maandlasten;
 • Aflossing op einde looptijd;
 • Zekerheid over bedrag aflossing.

Voordelen van een spaarhypotheek

 • In veel gevallen bouw je een belastingvrij vermogen op, en omdat je niet aflost blijft de belastingaftrek in stand gedurende de gehele looptijd;
 • Je spaart met een gegarandeerd rendement, het rendement is even hoog als de hypotheekrente;
 • Je maakt een hoog rendement bij een hoge hypotheekrente;
 • Je loopt niet het risico dat je het eindkapitaal niet haalt;
 • De waarde van de spaarhypotheek kan tussentijds niet lager worden;
 • Renteschommelingen worden gedempt door de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente;
 • Geen of weinig kosten over de vermogensopbouw.

Nadelen van een spaarhypotheek

 • Voor een alleenstaande is een spaarhypotheek niet altijd voordelig. De kosten die de verzekeraar bij een spaarhypotheek maakt, zijn verwerkt in de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Maar een alleenstaande kan heel goed zonder zo’n verzekering. De kosten ervan wegen zwaarder door als hij bij het afsluiten al wat ouder is;
 • Verder is een spaarhypotheek niet zo flexibel. Net als iedere levenhypotheek moet jij je aan de voorwaarden van de fiscus houden, wil je van het fiscale voordeel profiteren. Oversluiten naar een lagere dagrente of andere hypotheekvorm is daardoor zeer onvoordelig;
 • Het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij;
 • Meestal een opslag op de hypotheekrente van 0,2%;
 • Veelal een verplichte overlijdensrisicoverzekering;
 • Bij een lage hypotheekrente maak je een laag rendement vanwege de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente;
 • Je bent gebonden aan een en dezelfde instantie voor wat betreft lenen, sparen en verzekeren;
 • Het eindkapitaal kan niet hoger worden dan de hoogte van de hypotheek

Terug