Hypotheek voor senioren en hun bruto pensioeninkomen

Verschillende situaties zijn van belang voor de maximaal te verstrekken hypotheek aan het einde van de looptijd van de hypotheek en wanneer er (binnenkort) sprake is van pensioengerechtigde leeftijd.

hypotheek en pensioen

HYPOTHEEKRENTE OP

  • Actuele hypotheekrente:


10 jaar voor de AOW gerechtigde pensioenleeftijd

Indien je een nieuwe hypotheek wilt afsluiten of je bestaande hypotheek wilt oversluiten, houd er dan rekening mee dat de geldverstrekker naar je bruto pensioeninkomen gaat kijken als je binnen 10 jaar de AOW gerechtige leeftijd hebt bereikt.

Dit kan een flink verschil maken in de maximale hypotheekverstrekking. De meeste werkzame mensen hebben namelijk een hoger bruto inkomen vóór de pensioengerechtigde leeftijd dan na de pensioengerechtigde leeftijd.

De geldverstrekker wil je wel op het huidige (hogere) bruto inkomen een hogere hypotheek verstrekken, maar vraagt dan in de jaren voor je AOW gerechtigde leeftijd om maandelijks extra af te lossen. Zo kom je op een lagere hypotheek uit wanneer je je AOW gaat ontvangen. Deze lagere hypotheek is dan de financieel meest verantwoorde hypotheek.

Bruto inkomen na de AOW gerechtigde leeftijd

Een geldverstrekker kijkt altijd naar je bruto inkomen ná de AOW gerechtige leeftijd. Veelal antwoorden mensen hetzelfde op de vraag: hoeveel inkomen heb je na de pensionering? Het antwoord is dan vaak: “netto ongeveer hetzelfde als voor mijn pensionering”.

Dit is een logische situatie, aangezien iedereen kijkt wat er netto besteedbaar is per maand. Dit is echter voor een geldverstrekker niet het uitgangspunt. Een geldverstrekker kijkt immers naar je bruto jaarinkomen.

Het verschil zit hem in een lager fiscale regelgeving na je pensionering. Er is dan een lagere belastingverplichting waardoor je met een lager bruto inkomen een hoger netto inkomen overhoudt.

Het inkomen dat na je AOW pensioengerechtigde leeftijd meegenomen mag worden voor de maximale hypotheek berekening zijn onder andere je AOW inkomen, pensioenopbouw werkgever en lijfrenteverzekering.

Aflosvrije hypotheek en AOW gerechtigde pensioenleeftijd

Zoals hierboven besproken mag je een maximale hypotheek hebben en behouden dat gebaseerd is op je bruto pensioeninkomsten na je AOW gerechtigde pensioenleeftijd.

Hoe zit dat dan met je aflossingsvrije hypotheek, wanneer het einde van de 30-jarige periode in zicht is?

Het hypotheekcontract na een 30-jarige periode vertelt je dat de gehele hoofdsom ingelost zal moeten worden op de einddatum. Dat is wellicht schrikken. Het is dus van belang om jaren voor je pensioendatum stil te staan bij de hoogte van je hypotheek wanneer het einde van de looptijd aanbreekt.

Aflossingsvrije hypotheek oversluiten ➤

Opnieuw verlengen hypotheek na pensioen

Als het einde van de looptijd van je hypotheek nadert (meestal na 30 jaar), dan kan de looptijd opnieuw verlengd worden. Deze verlenging zal opnieuw op basis van het bruto pensioeninkomen beoordeeld worden.

Valt dit binnen de maximale hypotheek dan is een verlenging meestal mogelijk. Ook een aflossingsvrije hypotheek, indien het aflossingsvrije lening deel lager is dan 50% van de marktwaarde van de woning. Is een deel van de hypotheek hoger, dan zal dit hogere deel afgelost moeten worden op einddatum.

Sta dus al vroegtijdig stil bij deze situatie en bespreek dit met een onafhankelijke hypotheekadviseur. Hij/zij weet als geen ander bij welke geldverstrekker de maximale hypotheek het hoogst haalbaar is op basis van je pensioeninkomen en welke situatie het beste bij jou past.

Overlijden, nabestaandenpensioen en hypotheeklast

Hoe laat je elkaar financieel verantwoord achter bij onverhoopt overlijden?

Zoals eerder besproken is een bruto pensioeninkomen de grondslag voor een maximale hypotheek. Maar hoe verhoudt dit zich bij overlijden en een nabestaandenpensioen.

Ook hier is het van belang om te kijken hoe deze bruto nabestaandenvoorzieningen zich vertalen ten opzichte van de maximale hypotheek. Je wilt immers niet je geliefde nabestaande achterlaten met financiële zorgen.

Bruto nabestaandenpensioen en hypotheek

Eindigt de 30-jarig lopende hypotheek enkele jaren na het onverhoopt overlijden van een partner? Dan zal er bij een eventuele verlenging van de hypotheek worden gekeken naar het bruto nabestaandenpensioen. Als dit bruto inkomen niet toereikend genoeg is, zal een deel van de hypotheek ingelost moeten worden.

Samengevat zijn verschillende situaties van belang voor de maximaal te verstrekken hypotheek aan het einde van de looptijd van de hypotheek.

Veelal kan het dus zinvol zijn om in een vroeg stadium de hypotheeklooptijd opnieuw te verlengen met 30 jaar om financieel nadelige situaties te verkomen. Opnieuw een looptijd verlengen geeft vaak financiële rust, je bent immers voor een geldverstrekker nooit te oud om je hypotheek te verlengen.

Kom vrijblijvend in gesprek met een onafhankelijke hypotheekadviseur, om je eigen situatie in kaart te brengen, hierdoor kun je exact zien waar de aandacht naar uit gaat en waar je aan kan werken om een financieel rustige pensioensituatie te creëren.

Bekijk vrijblijvend je mogelijkheden: