Diclaimer, Copyright en Privacy

Disclaimer

Hypotheeksteun.nl is een handelsnaam van Briljant Advies B.V te Enschede.

Briljant Advies B.V. (met haar handelsnaam hypotheeksteun) zullen verder worden benoemd als BA.

BA is een onafhankelijke bemiddelaar in hypotheken en de daarbij behorende verzekeringen. Onafhankelijk betekent dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben voor één of meer aanbieders van hypotheken en/of verzekeringen. Wij werken samen met nationale en internationale banken en verzekeringsmaatschappijen. Wij selecteren aanbieders van financiële diensten en verzekeringen periodiek op een groot aantal aspecten zoals prijs, kwaliteit in dienstverlening, voorwaarden en service. Hierdoor kunt u via ons een voordelige en verantwoorde hypotheek met de daarbij behorende verzekering af te sluiten. Omdat wij in onze adviezen alleen de mogelijkheden betrekken van de aanbieders waar wij mee samen werken geven wij ons advies op selectieve wijze. Mogelijk hebben aanbieders waar wij niet mee samenwerken ook producten die voor u geschikt zijn. Naar deze informatie moet u zelf op zoek gaan. Op verzoek geven wij graag aan met welke aanbieders wij zaken doen.

Wij staan geregistreerd bij de AFM onder nummer 12017046 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08164672. Het register van financiële dienstverleners kunt u raadplegen opwww.AFM.nl.

Wij bemiddelen in netto hypotheken en  verzekeringen. Dit betekent dat wij geen provisie ontvangen op deze producten. De premie die u betaalt op de verzekering betaalt u, maandelijks of in één keer, rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Wij rekenen bij het adviseren over hypotheken en verzekeringen een vast bedrag voor onze dienstverlening. De hoogte van het uiteindelijke tarief is niet afhankelijk van het soort hypotheek en verzekering. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden in ons dienstverleningsdocument.

Heeft u een klacht dan moet u deze schriftelijk kenbaar bij ons maken.

Uitgangspunt is dat u binnen drie weken een schriftelijke reactie van ons ontvangt. Mocht deze termijn niet haalbaar zijn, dan wordt u hierover tijdig door ons schriftelijk geïnformeerd. Komt u samen met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid om het geschil binnen een termijn van 3 maanden voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). BA is aangesloten bij Klachten instituut Financiële Dienstverlening ( KIFID ) onder nummer:300.012593.

Inhoud
De op deze website weergegeven informatie wordt door BA met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan BA niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door BA zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

BA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

BA kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Berekeningen
BA stelt u op deze website in de gelegenheid om berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor u geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. BAaanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van BA, dan wel bij BA rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten.Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door BAverstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is, anders dan uitsluitend voor privé gebruik, niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BA.

Privacy statement

Hypotheeksteun.nl  is een handelsnaam van Briljant Advies B.V.

Briljant Advies B.V. (met haar handelsnaam hypotheeksteun) zullen verder worden benoemd als BA.

BA is een onafhankelijke bemiddelaar in hypotheken en de daarbij behorende verzekeringen. Onafhankelijk betekent dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben uitsluitend voor één of meer aanbieders van hypotheken en/of verzekeringen te bemiddelen. Wij werken samen met nationale en internationale banken en verzekeringsmaatschappijen.

Wij selecteren aanbieders van financiële diensten en verzekeringen periodiek op een groot aantal aspecten zoals prijs, kwaliteit in dienstverlening, voorwaarden en service. Hierdoor kunt u via ons een voordelige en verantwoorde hypotheek of verzekering afsluiten. Omdat wij in onze adviezen alleen de mogelijkheden betrekken van de aanbieders waar wij mee samen werken geven wij ons advies op selectieve wijze. Mogelijk hebben aanbieders waar wij niet mee samenwerken ook producten die voor u geschikt zijn. Naar deze informatie moet u zelf op zoek gaan. Op verzoek geven wij graag aan met welke aanbieders wij zaken doen.

Wij staan geregistreerd bij de AFM onder nummer 12017046 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08164672. Het register van financiële dienstverleners kunt u raadplegen op www.afm.nl

Wij bemiddelen in netto hypotheken en  verzekeringen. Dit betekent dat wij geen provisie ontvangen op deze producten. De premie die u betaalt op de verzekering betaalt u, maandelijks of in één keer, rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Wij rekenen bij het adviseren over hypotheken en verzekeringen een vast bedrag voor onze dienstverlening. De hoogte van het uiteindelijke tarief is niet afhankelijk van het soort hypotheek en verzekering. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden in ons dienstverleningsdocument.

BA verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhoudt.

BA beoogt met deze privacy statement u duidelijkheid te verschaffen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. BA is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten van Hypotheeksteun.nl. U wordt beschouwd als (potentiële) klant van BA.

Heeft u een klacht dan moet u deze schriftelijk kenbaar bij ons maken.

Uitgangspunt is dat u binnen drie weken een schriftelijke reactie van ons ontvangt. Mocht deze termijn niet haalbaar zijn, dan wordt u hierover tijdig door ons schriftelijk geïnformeerd. Komt u samen met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid om het geschil binnen een termijn van 3 maanden voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). BA is aangesloten bij Klachten instituut Financiële Dienstverlening ( KIFID ) onder nummer:300.012593.

Privacybeleid
BA hecht veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Zij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor welke doelen worden gegevens verwerkt? 
BA verwerkt uw persoonsgegevens voor advies, het uitbrengen van offertes, acceptaties, uitvoering overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met BA. Deze gegevens worden door BA gebruikt om u op de hoogte te, stellen over producten informatie, diensten en/of activiteiten van BA en door haar zorgvuldig geselecteerde partners.

Contactformulieren
De website bevat contactformulieren die u kunt gebruiken voor het stellen van vragen over onze diensten en producten of het verzoek om gebruik te maken van onze diensten. Hier wordt u gevraagd om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegeven zijn: Naam / E-mail adres / Telefoonnummer / Basis hypotheekgegevens (hoogte hypotheekrente / hoogte hypotheekbedrag). De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt worden na 30 dagen verwijderd of na volledige beantwoording en/of afhandeling van uw vraag of verzoek. Uw vraag of verzoek kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden opgeslagen.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De persoonsgegevens van klanten van BA kunnen voor voornoemde doelen ook worden verwerkt door andere aangesloten partners.

Recht van verzet
Persoonsgegevens worden door BA ook gebruikt voor (gerichte) marketing activiteiten, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet, om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u contact opnemen met ons via teun@hypotheeksteun.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen.

Het gebruik van hypotheeksteun.nl 
Als u onze website hypotheeksteun.nl bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de website te plaatsen.

Cookie policy
Hypotheeksteun.nl gebruikt cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruik maken van deze website. De Google Analytics cookies kun je herkennen aan de naam die begint met ‘_ga’. De bewaartermijn is maximaal 26 maanden. Je kunt hier meer lezen over het beleid van Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy-bevorderende maatregelen genomen:

  • Google Analytics mag het IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
  • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
  • Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten.
 • Als je niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt, kun je de Google Analytics Opt-out Browser add-on voor je webbrowser downloaden en installeren. Je kunt de add-on downloaden van de Google site. (http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631)

  Nieuwe ontwikkelingen 
  De tekst van Privacy Statement kan door ons worden aangepast, indien nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving, daartoe aanleiding geven. Wij adviseren u dan ook om de tekst van ons Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen.

  Vragen
  Indien u vragen heeft over Disclaimer, Copyright of Privacy Statement of over de wijze waaropBA of Hypotheeksteun.nl met persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met ons via teun@hypotheeksteun.nl.

  Gewijzigd op 18 april 2012.

   

   

   

  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from - Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from - Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from - Google