In 2023 gaat de grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie omhoog naar €405.000. In 2022 was de grens nog € 355.000. Door de verhoging van de NHG-kostengrens (Nationale Hypotheek Garantie) krijgen meer huizenkopers de mogelijkheid tot het verkrijgen van een hypotheek onder NHG.

De borgtochtprovisie (blijft in 2023 0,6% over het hypotheekbedrag) en de NHG-kostengrens worden jaarlijks opnieuw bepaald. Het doel hiervan is meer rust op de woningmarkt te creëren en aan de andere kant ervoor zorgen dat meer mensen gebruik kunnen maken van een hypotheek met NHG.

Energiebesparen

Om voor een lening met NHG in aanmerking te komen mag de koopsom of marktwaarde van de woning niet meer zijn dan €405.000. Als je een hypotheek met NHG sluit en ook kiest voor energiebesparen dan komt de kostengrens in 2023 uit op € 429.300.

Voordelen van NHG

Indien je kiest voor een hypotheek met NHG dan zitten daar een aantal voordelen aan. Je krijgt namelijk een lagere rente t.o.v. een hypotheek zonder NHG. Het waarborgfonds vergoedt een eventuele restschuld bij een gedwongen verkoop. De bank loopt hierdoor weinig risico. Je dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen om voor het kwijtschelden van een restschuld in aanmerking te komen.

NHG-kostengrens verhoogd

Voorwaarden kwijtschelden restschuld

Een belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken voor kwijtschelding van de restschuld is dat je ‘te goeder trouw’ bent geweest.

Je persoonlijke situatie is gewijzigd door 1 van de onderstaande situaties:

  • Relatiebeëindiging/scheiden of je partner is overleden waarbij jullie samen een hypotheek hebben gehad.
  • Arbeidsongeschikt raken.
  • Het verlies van je baan waarbij het ontslag niet jouw schuld is. 

Deze situaties kunnen ervoor zorgen dat je je hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Zorg er dan altijd voor je dat je tijdig contact met je tussenpersoon opneemt om de mogelijkheden te bespreken. Je tussenpersoon kan een NHG Beheertoets uitvoeren. Deze berekening zal aangeven of je je hypotheeklasten nog kunt nakomen. Laat de NHG Beheertoets ook zo snel mogelijk uitvoeren en zet niet zo klakkeloos de woning te koop.

Een andere voorwaarde waar je aan moet voldoen is dat je volledig hebt meegewerkt. Je hebt er dus alles aan gedaan om de restschuld zoveel mogelijk te beperken en daarnaast heb je geen spaargeld of inkomen meer waarmee je zoveel mogelijk het verlies kunt voorkomen/beperken. Je probeert al je hypotheeklasten te voldoen tot het moment van verkoop van je woning, de woning in een zo goed mogelijke staat houden en de woning dient voor een zo hoog mogelijke waarde verkocht te worden. Dit kun je onderhands doen maar ook via een makelaar. Overleg altijd eerst met je tussenpersoon, voordat de koopakte getekend wordt.

Stel je vraag en kom in contact.