[share_buttons]
Het passeren van een hypotheekakte hangt in grote mate af van jouw financiële situatie. Op het moment dat je een leuke woning aan wilt kopen of jouw hypotheek wilt oversluiten is het belangrijk te weten hoeveel je kunt lenen voor een hypotheek.

Hypotheeknormen

Hoeveel je kunt lenen wordt bepaald door de opgestelde hypotheeknormen. Bij deze normen wordt uitgegaan van de door het Nibud vastgestelde financieringslastpercentages. Deze tonen welk deel van het inkomen maximaal kan worden besteed aan hypotheeklasten. Daarnaast liggen deze hypotheeknormen ten grondslag aan de Nationale Hypotheek Garantie. Verstrekkers van hypotheken zijn bij wet verplicht om bij het berekenen van hypotheken deze percentages te gebruiken.

Lees ook: maximale hypotheek wordt weer aangepast.

Ondanks de vastgestelde financieringslastpercentages kom je verschillende uitkomsten tegen. Dit heeft mede te maken met de gehanteerde hypotheekrente. Indien de rentevast-periode korter dan 10 jaar is moet er gerekend worden met de 5% norm. Enkele maximale hypotheekberekeningen rekenen altijd met de 5% norm. Hoeveel je kunt lenen valt in dat geval lager uit.


Afhankelijk van jouw wensen en financiële situatie kan de maximale hypotheek lager uitvallen. Hypotheeksteun geeft je geheel vrijblijvend een duidelijk beeld van jouw mogelijkheden.

Marktwaarde woning

Begin dit jaar is de maximale hypotheekverstrekking op basis van de waarde van de woning gedaald van 103% naar 102%. Ben je bijvoorbeeld van plan om een woning te kopen van €100.000,-, dan kun je maximaal €102.000,- lenen van de bank. Ook als je op basis van inkomen meer kunt lenen. Er zijn wel mogelijkheden om meer dan 102% van de marktwaarde te lenen. Neem gerust contact op voor meer informatie over maximale financiering.

Financiële verplichtingen

Het kan zijn dat je in jouw situatie te maken hebt met financiële verplichtingen aan bijvoorbeeld:

  • Doorlopend krediet;
  • Persoonlijke lening;
  • Studieschuld;
  • Credit card;
  • Lease;
  • Alimentatie.


 • Door de bijbehorende maandlast kun je minder hypotheek krijgen. Dit heeft weer verband met de maximale financieringslast. Een voorbeeld:
  [box]Jouw toetsinkomen is €30.000. Het bijbehorende financieringslastpercentage in 2016 is 26%. De gehanteerde hypotheekrente is 5% (norm).
  Maximaal kun je €7.800 per jaar (30.000 x 26%) besteden aan je hypotheek(aflossing plus rentekosten). Dit komt neer op een maximale hypotheek van €121.083.

  Heb je een financiële verplichting, dan rekent de hypotheekverstrekker niet de werkelijke maandlast mee, maar een percentage van het oorspronkelijke krediet (bijvoorbeeld 2%).
  Heb je een krediet van €20.000 dan wordt je maximale hypotheeklast €3.000 op jaarbasis (€7.800 – (2% x €20.000 x 12)). Hierbij hoort een maximale hypotheek van: €46.570.[/box]
  Er zijn dus vele factoren die de hoogte van de maximale hypotheek bepalen. Het is daardoor belangrijk jouw financiële situatie goed overzichtelijk te hebben.

  Hoeveel kan ik lenen? Kan ik wellicht mijn hypotheek oversluiten? Kunnen mijn financiële verplichtingen verminderd worden? Hypotheeksteun geeft je graag geheel vrijblijvend een duidelijk beeld van jouw situatie en mogelijkheden. [space]


  [share_buttons]